Nasze produkty:
     Obrzynarka z wielopiłą
     Obrzynarka dwustronna szybkotnąca DEKOS-2
     Wielopiła DCKWA – 22/90
     Wielopiła do lamel
     Cennik 2013-07-01


OBRZYNARKA Z WIELOPIŁĄ

(DWIE MASZYNY W JEDNEJ)

Drukuj (PDF)

      Obrabiarka przeznaczona jest do wzdłużnego dwustronnego obrzynania tarcicy i bali.
Zastosowanie specjalnej tulei na wrzecionie pozwala na zamocowanie do 8 sztuk pił tarczowych i wykorzystanie obrabiarki do cięcia listew i łat na całej szerokości obrzynanej tarcicy.
Ilość pił zależna jest od mocy silnika napędu głównego oraz grubości piłowanego drewna. Konstrukcja podpory wrzeciona pozwala na bardzo szybkie przestawienie maszyny z obrzynarki na wielopiłę.

 

 

 

Parametr Dane
Szerokość obrzynania 60-420 mm
Maksymalna szerokość zestawu wielopiłowego 350 mm
Minimalna wysokość cięcia 15 mm
Maksymalna wysokość ciecia 60-105 mm
Moc silnika posuwu 1,1 KW
Wielkość posuwu 5-38 m/min
Prędkość obrotowa wrzeciona 3400 obr/min
Średnica pił 250-350 mm
Moc silnika 11-22 KW
Wymiary (bez stołów) 1400x1250x1350
Masa 1350 kg
 

Na życzenie klienta maszynę wyposażamy za dodatkową opłatą:

  • Stół podawczo-odbiorczy
  • Szer. 400 mm dł. 3000 mm szt.2 (zwykłe lub rolkowe)
  • Pierścienie dystansowe wg uzgodnionej specyfikacji (przekładki)

     Obrabiarka jest maszyną dolnowrzecionową z posuwem mechanicznym. Konstrukcja maszyny umożliwia montaż na wrzecionie stałej oraz przesuwnej tulei piłowej, które
umożliwiają szybką zmianę odległości między piłami, dzięki czemu możliwe jest obrzynanie każdej deski na inną szerokość. Tuleja przesuwna nastawiana jest na żądany wymiar siłownikiem hydraulicznym.
Strefa wału piłowego jest zamknięta uchylną osłoną stanowiącą zarazem podporę wrzeciona i zabezpieczoną wyłącznikiem krańcowym który uniemożliwia dostęp do pił w czasie pracy obrabiarki.
Wyposażenie elektryczne umieszczone jest w rozdzielnicy zamocowanej do korpusu maszyny, a dodatkowy sterownik rozstawu pił ustawiany jest w dowolnej odległości od obrabiarki.
W płytę stołu obrabiarki są wbudowane cztery dolne walce posuwowe napędzane motoreduktorem zasilanym falownikiem który zapewnia bezstopniową regulację posuwu. Na dwóch wahliwych ramionach są mocowane górne napędzane walce posuwowe gwarantujące prostoliniowe prowadzenie piłowanego materiału.

Przed niebezpieczeństwem odrzutu piłowanego materiału chroni obsługującego obrabiarkę zestaw zapadek przeciwodrzutowych umieszczonych na całej szerokości roboczej obrabiarki.

Obrabiarka jest wyposażona w wydłużoną tuleję stałą, która pozwala na zamocowanie do 8szt.pił i pracę maszyny jako wielopiła.

Obrzynarka może być wyposażona w stoły podawczo-odbiorcze które są dostarczane na życzenie użytkownika.

Na górę ↑

Obrzynarka dwustronna szybkotnąca DEKOS-2

Drukuj (PDF)

      Obrzynarka służy do dwustronnego przemysłowego obcinania tarcicy z dużą szybkością. Maszyna wyposażona jest w hydrauliczny system zmiany odległości między piłami sterowany z kasety sterowniczej umieszczanej w dowolnej odległości od pulpitu sterowniczego. Obrzynarka znajduje zastosowanie w tartakach oraz zakładach przeróbki.

  Szerokość obrzynania 60-420 mm
  Wysokość cięcia 15- 90mm
  Max. średnica pił 315 mm
  Moc silników napędu pił 2 x 6 KW
  Prędkość obrotowa wrzecion 3800obr/min
  Wielkość posuwu bezstopniowa 5-50 m/min
  Moc silnika posuwu 1,1 KW
  Moc całkowita 14KW
  Max. ilość pił pracujących jednocześnie szt. 4 (2x2)
  Wymiary (bez stołów) 1350x1200x1300mm
  Masa 850 kg

      Obrzynarka jest maszyną dolnowrzecionową z posuwem mechanicznym. W korpusie obrzynarki wmontowane są dwa wrzeciona pił napędzane silnikami elektrycznymi poprzez przekładnie pasową, mechanizm napędzający walce posuwowe, zespół podnoszący górne walce posuwowe, hydrauliczne urządzenie przesuwu wrzeciennika piły prawej, oraz urządzenie przeciwodrzutowe. Wrzeciona przystosowane są do zamocowania dodatkowych pił w różnych wariantach.
     Walce posuwowe są napędzane motoreduktorem zasilanym z falownika który zapewnia bezstopniową regulację posuwu. Na dwóch ramionach są osadzone górne napędzane walce posuwowe gwarantujące prostoliniowe prowadzenie piłowanego materiału.
      Przed niebezpieczeństwem odrzutu piłowanego materiału chroni obsługującego obrzynarkę górny rząd zapadek przeciwodrzutowych umieszczonych na całej szerokości roboczej obrabiarki.
      Obrzynarka może być wyposażona w rolkowe stoły podawczo-odbiorcze które są dostarczane na życzenie użytkownika za dodatkową opłatą.

Na górę ↑

Wielopiła DCKWA – 22/90

Drukuj (PDF)

      Pilarka wielotarczowa przeznaczona jest do przemysłowego rozdzielania tarcicy na listwy, fryzy, łaty przy pomocy zestawu pił tarczowych.
Obrabiarka znajduje zastosowanie w różnych zakładach przemysłu drzewnego przy wstępnej obróbce drewna.

Maksymalna szerokość rozstawu skrajnych pił 300 mm
Maksymalna wysokość cięcia 90 mm
Minimalna długość obrabianego materiału 650 mm
Maksymalna średnica pił 315 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona 3000 obr/min
Wielkość posuwu płynna 5- 35 m/min
Moc silnika głównego do 22 KW
Moc silnika posuwu 1,1 KW
Wymiary (bez stołów) 1760 x 1250 x 1350 mm
Masa 1100 kg

Na życzenie klienta maszynę wyposażamy za dodatkową opłatą:

  • Stoły podawczo-odbiorcze wg uzgodnienia

  • Pierścienie dystansowe wg uzgodnionej specyfikacji

     Pilarka wielotarczowa jest obrabiarką dolnowrzecionową z posuwem mechanicznym. Konstrukcja obrabiarki umożliwia osadzenie bezpośrednio na wrzecionie do ośmiu pił tarczowych rozdzielonych pierścieniami dystansowymi.
     Ilość pił zależna jest od grubości piłowanego materiału oraz mocy zainstalowanego silnika napędu pił.
Ruch posuwowy materiału jest nadawany przez cztery dolne i dwa górne walce posuwowe osadzone w wahliwych ramionach. Walce posuwowe napędzane są silnikiem elektrycznym zasilanym z falownika.
    Na całej szerokości roboczej pilarki umieszczone są dwa rzędy zapadek przeciwodrzutowych, chroniących obsługującego przed niebezpieczeństwem odrzutu materiału obrabianego.
     Obrabiarka może być wyposażona w stoły podawczo-odbiorcze które są dostarczane na życzenie użytkownika.
      Istnieje możliwość dostosowania parametrów obrabiarki do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 

Na górę ↑

Wielopiła do lamel

Drukuj (PDF)

      Pilarka wielotarczowa służy do pozyskiwania lamel, cienkich listew, obłogów z odpadów pozostałych po obrzynaniu tarcicy, przy pomocy zestawu pił tarczowych.
      Znajduje zastosowanie w różnych zakładach przemysłu drzewnego.
 

 

Max. szerokość cięcia 100 mm
Max. wysokość cięcia 60 mm
Max. średnica pił 225 mm
Obroty wrzeciona 4800 obr/min
Wielkość posuwu bezstopniowa 5-40 m/min
Moc całkowita max. 11,75 KW
Wymiary (bez stołów) 1600x950x1250 mm
Masa 560 kg

Na życzenie użytkownika obrabiarkę wyposażamy za dodatkową opłatą:

  • Stół podawczo-odbiorczy
  • Pierścienie dystansowe wg uzgodnionej specyfikacji

      Obrabiarka jest maszyną dolnowrzecionową z posuwem zmechanizowanym. Konstrukcja maszyny umożliwia zamocowanie na wrzecionie do 6-ściu pił tarczowych rozdzielonych odpowiednimi pierścieniami dystansowymi. Wielopiła posiada trzy górne walce posuwowe napędzane z motoreduktora poprzez przekładnię łańcuchową.
      Strefa robocza wielopiły jest zamknięta osłoną zabezpieczoną wyłącznikiem krańcowym, który uniemożliwia dostęp do pił w czasie pracy maszyny. Po stronie podawczej na całej szerokości roboczej obrabiarki umieszczony jest zestaw przeciwodrzutników. Po stronie odbiorczej umieszczony jest ekran przeciwodpryskowy.
      Wyposażenie elektryczne wraz z pulpitem sterowniczym umieszczone jest po stronie podawczej obrabiarki. Wielopiła wyposażona jest w elektryczne blokady umożliwiające bezpieczną pracę. Producent może dostosować parametry maszyny oraz wyposażenie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Na górę ↑

Copyright 2010 Remark
created by tompiast

stat4u